MUSIC
We are no longer you and meSong information

Song: We are no longer you and me

Release date: May 28, 2019

Language: Mandarin

Genre: POP Pop


Lyrics: Zhou Jieying

write music: Lin Huayong

Arrangement: Yang Chaoyan (Malaysia)

Singing: Fandy Su


Go listen to music:


COPYRIGHT © FANDY SU 欢子

fandy su欢子

MENU